Vojmir i familija u Beču

Kod Kuće

Sepp, Ela, Roberta i Desi Desi i Vojmir na stolu u stanu roditelja

U Centaru

Roberta, Vojmir, Desi i Ela u centaru Beča Roberta, Vojmir, Desi i Ela u centaru Beča

Na Dunavu

Roberta i Vojmir na mostu pred Millenium City Roberta, Ela i Vojmir fotografiraju na mostu Vojmir na mostu Walter i Desire na mostu Ela na mostu Millenium Tower Vojmir, Ela, Walter, Desi i Roberta na otoku Dunava Ela pred Millenium Tower Labudi u Dunavu Roberta fotografira Ela i Roberta Desi i Vojmir Roberta na Dunavu Ela fotografira Labud na Dunavu Ela fotografira Labudi i patke Labudi Ela fotografira Roberta, Desi, Vojmir i Ela sjede u kafiču